పర్యావరణ

paryavaranam-manava-janabha

ప్రమాదంలో ఉన్నది భూమి కాదు, మనమే..!!

భూమి ప్రమాదంలో ఉందని చాలా మంది పర్యావరణ నిపుణులు ప్రజలకి భోదిస్తూ ఉంటారు. ప్రమాదంలో ఉన్నది ఈ గ్రహం కాదు మనమే అని సద్గురు మనకు గుర్తుచేస్తున్నారు. దీనిని ఒక బాధ్యతగా కాక మన... ...

ఇంకా చదవండి
PicMonkey-Collage2-1050x700

‘ధరిత్రి’ దినోత్సవం అంటే ఏమిటి?

ఏప్రిల్ '22' వ తేదీని 'ధరిత్రి' దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ దినం యొక్క నేపథ్యాన్ని, ఇది సాధకునికి ఎందుకు విశేషమైనదన్న విషయాన్ని వివరిస్తూ సద్గురు చెప్పిన ఓ కధను ఇక్కడ మీకు అందిస్తున్నాం . ...

ఇంకా చదవండి