పంచభూత స్థలాలు

cd1

చిదంబరం – శూన్యానికి క్షేత్రం

ఈ గ్రహ వ్యవస్థలో వచ్చే చిన్న మార్పుల్ని గుర్తించడం ద్వారా, మన పూర్వీకులు కేవలం వాళ్ళ సంక్షేమానికే కాకుండా, ఒక ఉన్నత ప్రమాణాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ భూఅయస్కాంత విషువత్ రేఖ(magnetic equator)... ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga-8

ధ్యానలింగం..!!

ధ్యానలింగంలో పూజలు లేవు. ఇక్కడ ప్రార్థనలు గాని, మంత్రాలు గాని, తంత్రాలు గాని, క్రతువులు గాని ఏమి జరగవు. ఎప్పుడూ ఇది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. పేరుకు తగ్గట్లుగానే ఇది ధ్యానలింగం. అసలు లింగం... ...

ఇంకా చదవండి