నిర్బంధత

kopanni-jayinchadam-ela

కోపాన్ని జయించడం ఎలా?

మనం మన ప్రతికూల భావాలని, కోపాన్ని జయించడం ఎలా? అన్న ఈ ప్రశ్నకి సద్గురు సమాధానం ఈ వ్యాసంలో చదవండి. ఎవరైనా ఎంతో విలువైనదాన్ని జయించాలని అనుకుంటారు. మీకు అవసరం లేనిదానిని ఎందుకు జయించాలని అనుకుంటారు?... ...

ఇంకా చదవండి
20141022_VAR_0046-e

స్వీట్ తినాలనే కోరికని అణిచివేయకండి!

మనందరికీ ఎన్నో నిర్బంధ కోరికలు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించలేక సతమతమవుతుంటాం. ఈ నిర్బంధ కోరికలకు గురించి, వాటిని అధిగమించడం గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వారం 'సద్గురు లేఖ'ను తప్పక చదవండి! ...

ఇంకా చదవండి