నాయకత్వం

Leader

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: నాయకత్వమంటే భాగస్వామ్యం, సహకారం, మార్గదర్శకత్వం ఇంకా మద్దతు అందించడం. పెత్తనం చెలాయించడం కాదు. పెత్తనమంటే నిరంకుశత్వమే.   బుద్ధి చురకత్తి లాంటిది –... ...

ఇంకా చదవండి
1200px-Ogwen_Cottage_Mountain_Leader

మీరు కూడా ఒక నాయకుడే…!!

మీ నాయకత్వం యాదృచ్ఛికమైనదైతే, అది ఒక గొప్ప మార్గదర్శకత్వం లేక సామర్ధ్యం వల్ల వచ్చింది కాకపొతే అలాంటప్పుడు నాయకత్వం లేకపోవటమే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక మూర్ఖమైన నాయకుడు ఉండటం కంటే అసలు... ...

ఇంకా చదవండి
Sadhguru-casting-his-vote-20090817-640x360

మనకు అసలు ఎలాంటి నాయకత్వం కావాలి?

స్వాతంత్యం వచ్చిన 60 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మన దేశ పరిస్థితి ఇలా ఎందుకు ఉంది? దీనికి మన నాయకత్వమే కారణమా? అసలు మనకు ఎలాంటి నాయకత్వం కావాలి? ఈ ప్రశ్నలకు సద్గురు సమాధానాల కోసం ఈ ఆర్టికల్ తప్పక చదవండి! ...

ఇంకా చదవండి