నాయకత్వం

desham-bagupadataniki-kavalsindi-yemiti

దేశం బాగుపడటానికి కావాల్సింది ఏమిటి??

దేశాన్ని పరిణమింప జేయటానికి అందరూ జ్ఞానోదయం పొందవలసిన అవసరం లేదు, దానికి కావలసింది కొంత ఇంగితం ఇంకా ప్రజల పట్ల ప్రేమ అని సద్గురు చెబుతున్నారు. సాధకుడు: సద్గురూ.. ఒకవేళ ఈ హాల్లో కూర్చున్నవారందరూ జ్ఞానోదయం... ...

ఇంకా చదవండి
bandh-hartal

బంద్ – హర్తాళ్

ఈరోజుల్లో నాయకుడు కావాలంటే దేశాన్ని ఎలా ఆపాలో తెలియాలి కాని దేశాన్ని ఎలా ముందుకు నడిపించాలో తెలియనవసరంలేదని సద్గురు మన వ్యవస్థ గురించి చెబుతున్నారు. స్వాతంత్ర్య పోరాట సమయంలో మనం అనేక మంది... ...

ఇంకా చదవండి
Leader

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: నాయకత్వమంటే భాగస్వామ్యం, సహకారం, మార్గదర్శకత్వం ఇంకా మద్దతు అందించడం. పెత్తనం చెలాయించడం కాదు. పెత్తనమంటే నిరంకుశత్వమే.   బుద్ధి చురకత్తి లాంటిది –... ...

ఇంకా చదవండి
1200px-Ogwen_Cottage_Mountain_Leader

మీరు కూడా ఒక నాయకుడే…!!

మీ నాయకత్వం యాదృచ్ఛికమైనదైతే, అది ఒక గొప్ప మార్గదర్శకత్వం లేక సామర్ధ్యం వల్ల వచ్చింది కాకపొతే అలాంటప్పుడు నాయకత్వం లేకపోవటమే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక మూర్ఖమైన నాయకుడు ఉండటం కంటే అసలు... ...

ఇంకా చదవండి
Sadhguru-casting-his-vote-20090817-640x360

మనకు అసలు ఎలాంటి నాయకత్వం కావాలి?

స్వాతంత్యం వచ్చిన 60 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మన దేశ పరిస్థితి ఇలా ఎందుకు ఉంది? దీనికి మన నాయకత్వమే కారణమా? అసలు మనకు ఎలాంటి నాయకత్వం కావాలి? ఈ ప్రశ్నలకు సద్గురు సమాధానాల కోసం ఈ ఆర్టికల్ తప్పక చదవండి! ...

ఇంకా చదవండి