నవరాత్రి

ay

ఆయుధ పూజ

నవరాత్రి  సందర్భంగా సౌండ్స్ అఫ్ ఈశా వారు అందిస్తున్న ఈ భైరవి వందనను ఆలకించండి. అలాగే ఆయుధ పూజ గురించిన ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసుకుందాం. ఆయుధ పూజ నవరాత్రి సమయంలో,... ...

ఇంకా చదవండి
nn

నవరాత్రి ప్రాముఖ్యత

యోగ సంప్రదాయంలో, భూమి ఖగోళ-భూమధ్యరేఖకి, సూర్యుడు అత్యంత దూరంగా ఉండే రెండు సందర్భాలలో (ఆయనాలు) ఒకటి జూన్ నెలలోనూ, ఒకటి డిశంబరు నెలలోనూ వస్తాయి. జూన్ నెలలో వచ్చే ఆయనం సమయంలో, సూర్యుడు... ...

ఇంకా చదవండి
dv

లింగభైరవి మహా హారతి

ప్రశ్న: లింగభైరవి మహా హారతి, పౌర్ణమి నాడు  ఆమె ఉత్సవ విగ్రహం తీసుకుని ధ్యానలింగం వరకు గొప్ప ఊరేగింపుగా జరుపుతారు కదా.. దాని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? దేవి శివుణ్ణి బుజ్జగిస్తోంది అన్నారు కదా,... ...

ఇంకా చదవండి
ii

దేవిని అనుభూతి చెందడం ఎలా….???

2010 జనవరిలో భైరవీ దేవిని ప్రతిష్టించిన నాటినుండి మేము ఎప్పుడు వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ ఉత్తేజం నల్లేరుమీద బండి నడకలా సాగిపోయింది. దేవి అసంఖ్యాకుల జీవితాలని తాకింది. ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయిలోఉన్న నాలుగు భైరవి... ...

ఇంకా చదవండి
Linga-Bhariavi-44

రజో గుణము – ఇది సూర్యుని స్వభావము…!!!

మొదటి మూడు రోజుల తరువాత నాలుగో రోజు నుంచి ఆరో రోజు వరకూ లక్ష్మికి సంబంధించినవి – మృదు స్వభావియైన ఈమె భౌతికమైన విషయాలకు సంబంధించిన దేవత. నవరాత్రుల్లో నాలుగో రోజు నుంచి ఆరో రోజు వరకూ ఉండే రజో గుణము గురించి, అది మనకు ముక్తి ...

ఇంకా చదవండి
Devi_painting

దేవికి ఎరుపు రంగు ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది….????

నవరాత్రిలోని మొదటి మూడు రోజులు దేవి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. ఈ రోజు వ్యాసంలో సద్గురు దేవీకి ఎరుపు ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనదో వివరిస్తారు. ...

ఇంకా చదవండి
dasara

ఈశా యోగా సెంటర్ – 2014 దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు….!!!

ఈ సంవత్సరం ఈశా యోగా సెంటర్లో దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరగనున్నాయి. దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పూజలు, శాస్త్రీయ సంగీత-నృత్య కచేరీలు, జానపద ప్రదర్సనలు జరుగుతాయి. భక్తులకు నవరాత్రి సాధనతలో పాల్గొనే అవకాశం, అలాగే అధ్ ...

ఇంకా చదవండి