నవరాత్రి సాధన

devi

“నవరాత్రి సాధన” చేయండి – దేవి కృపకు పాత్రులవండి!

ఈశా యోగ సెంటర్‌లో ఈ సంవత్సరం నవరాత్రి పండుగను అక్టోబర్ 13 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు, అంటే విజయదశమి వరకు జరుపుకుంటున్నాం. ఈ తొమ్మిది రాత్రులను దేవీ పండుగలా చేసుకుంటాము. ఇది భారత దేశమంతటా గొప్ప పండుగలా జరుపుకుంటారు. భక్తులు ...

ఇంకా చదవండి