నది

kashi-ganga-arti

మన సంస్కృతిలో నదుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

అసలు మన సంస్కృతిలో నదుల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?  అసలు మనం నీటిని ఎందుకు పూజిస్తున్నాము? అనే సందేహాల గురించి సద్గురు చెప్పిన వివరణ కోసం ఈ వ్యాసం తప్పక చదవండి. సద్గురు: ఈ సంస్కృతిలో... ...

ఇంకా చదవండి