దీపావళి

naraka

దీపావళి – నరకచతుర్దశి..!

దీపావళిని నరక చతుర్దశి అని కూడా అంటారు. దీనికి కారణం, నరకాసురుడు తను మరణించిన రోజుని అంతా ఓ వేడుకగా జరుపుకోవాలని కోరుకోవడమే. చాలామంది వాళ్ళ నిర్బంధనలు ఏమిటో వారి చివరి క్షణాల్లో... ...

ఇంకా చదవండి
IMG_3000

దీపావళి – జీవితమే ఒక పండుగ!!

దీపావళిని మనం అనేక సంప్రదాయ కారణాల వల్ల జరుపుకుంటాము, కాని పురాణాల ప్రకారం దీన్ని “నరక చతుర్దశి” అని అంటారు. నరాకాసురుడు అనే ఒక క్రూరమైన రాక్షసుడిని కృష్ణుడు ఈ రోజునే సంహరించాడు.... ...

ఇంకా చదవండి
Lighting-a-lamp

దీపావళి – అంతర్జ్యోతిని వెలిగించండి!

దీపావళి పండుగ భారత దేశంలో అందరు అత్యంత ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పండుగ. మరి ఈ పండుగకు ఈ పేరెందుకు వచ్చింది, ఈ పండుగ జరుపుకుకోవడంలోని అసలు అంతర్యం ఏమిటో ఈ వ్యాసం ద్వారా సద్గురు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ...

ఇంకా చదవండి