దివ్యత్వం

4628206613_bc4a183039_b

దివ్యత్వం నిర్గుణమైనది…

దివ్యత్వం అనేది ఎదో ఒక చోటులో కాదు, అది అందరిలో ఉంది అని, దానికి ఎటువంటి విచక్షణ ఉండదని సద్గురు చెబుతున్నారు. శివుడు దీనికి ఎంతో గొప్ప ఉదాహరణ. శివుడు ఎంతో అందమైనవాడు.... ...

ఇంకా చదవండి
path

దివ్యత్వానికి మార్గం

మనం శారీరకంగా జన్మ ఎత్తడం, మన తల్లి గర్భం నుండి బయటకి రావడం అనేది మనకి అవకాశాల వెల్లువకు ఆరంభం. శారీరక పుట్టుక మిమ్మల్ని కేవలం ఒక జంతువులాగా ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకువస్తుంది.... ...

ఇంకా చదవండి