తెలుగు

andhra-pradesh-challenges-opportunities-ahead

నవ్యాంధ్రప్రదేశ్: మన ముందున్న అవకాశాలు, సవాళ్ళు!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అయిన అమరావతి శంకుస్థాపన అక్టోబర్ 22న జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఒక రాష్ట్రాన్నీ, అలాగే సరికొత్త రాజధానినీ నిర్మించటం అనేది ఎంత పెద్ద సవాలో, అలాగే అది ఎంత బ్రహ్మాండమైన... ...

ఇంకా చదవండి