జ్యోతిర్లింగాలు

రావణుడిని బోల్తా కొట్టించిన గణపతి…!!

గణపతి తెలివితేటలకు ప్రసిద్ధం. గోకర్ణ మహాబళేశ్వరాలయంలో గణపతి విగ్రహం ఉంది; ఇక్కడ ఉన్న గణపతి విగ్రహానికి తలమీద ఓ సొట్ట ఉంటుంది; అది ఒక సందర్భంలో గణపతి తెలివికి ఉక్రోషంతో రావణుడు కొట్టిన... ...

ఇంకా చదవండి
sp_jotirlingas 1

జ్యోతిర్లింగాలు – మహాశక్తి కేంద్రాలు!

జ్యోతిర్లింగాలు పరమ శక్తవంతమైనవి. ఎందుకంటే వాటిని ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ప్రతిష్ఠీకరించి నెలకొల్పారు. ఈ ప్రపంచంలో కేవలం 12 జ్యోతిర్లింగాలే ఉన్నాయి. భౌగోళికంగా, ఖగోళపరంగా ఎంతో విశిష్ఠత ఉన్న కేంద్రబిందువుల్లో వాటిని ప్రతి ...

ఇంకా చదవండి