జెన్

zen-meaning-tel

జెన్ అంటే ఏమిటి ??

యోగా యొక్క 6 వ అంగాన్ని “ధ్యాన్” అనీ లేదా “ధ్యానం” అనీ పిలుస్తారు. అది మౌలికంగా మనిషి తనకున్న శారీరక, మానసిక వ్యవస్థల పరిమితులనూ, పరిధులనూ దాటే సాధన. బౌద్ధ బిక్షువుల... ...

ఇంకా చదవండి
zen

జెన్, యోగా – ఈ రెండు వేరు వేరా?

"జెన్" అనే పదం సంస్కృత పదమైన "ధ్యానం" నుండి వచ్చింది. గౌతమ బుద్ధుడు ధ్యానాన్ని బోధించారు. బోధిధర్ముడు ధ్యానాన్ని చైనా కి తీసుకువెళ్ళాడు, అక్కడ ఇది చాన్ అయ్యింది. ఈ చాన్ మరింత దూరంగా ఉన్న తూర్పు ఆసియా దేశాలకు వెళ్లి జెన్ ...

ఇంకా చదవండి