చేతనం

a

మీకు కావలసింది ఇదే కదా…

మనం జీవితంలో ఎన్నో కావలనుకుంటూ ఉంటాము. వాటిని  సాధించాలని వత్తిడికి లోనవ్వడం సహజమే అనుకుంటాం. నిజానికి మనకి కావల్సిందేమిటి..? అది సాధించడానికి మన శాంతిని కోల్పోవాల్సిన అవసరం ఉందా..? ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు... ...

ఇంకా చదవండి
aware-but-asleep-possible-1090x614

నిద్రలో కూడా చేతనంగా ఉండటం సాధ్యమేనా…….???

ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు. నిద్రలో మనం సాధారణంగా అచేతనంగా ఉంటాము. నిద్రలో కూడా చేతనంగా ఉండే మార్గం ఏదైనా ఉందా? మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు హాయిగా నిద్రపోండి. ఇంకేదో చేయటానికి ప్రయత్నించకండి. ఒక అందమైన... ...

ఇంకా చదవండి