చంద్రుడు

brihaspatis-curse-taras-child

మహాభారత కథ – తారా చంద్రుల ప్రేమ, బృహస్పతి శాపం

సద్గురు మనకు మహాభారత కథను ఆరంభం చేస్తూ – పాండవ, కౌరవుల పూర్వీకులలోని వారి జనన విషయాల గురించి చెబుతున్నారు. కధను అర్ధం చేసుకోవడానికి ఇందులోని పాత్రలను ఆధారంగా తీసుకోండి.     మీరు పూర్తిగా... ...

ఇంకా చదవండి
ganapati

మనకు తెలిసిన మహాభారత కథ గణపతి రచించినది కాదు..!!

మహాభారతం వ్యాసాల పరంపరలోని ఈ వ్యాసంలో సద్గురు వేదాల సంకలనకర్త, మహాభారత గ్రంధకర్త అయిన వ్యాసుని గురించి తెలియచెప్పుతూ,  సర్వకాలాలలోనూ సాటిలేని ఈ గొప్ప మహాభారతం లోతుల్లోకి వెళ్తున్నారు. వేదాల సంకలనకర్త వ్యాసుడు... ...

ఇంకా చదవండి
Full Moon

మానవ వ్యవస్థపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..?

చంద్రుడు మన భూమికి ఉపగ్రహం. ఈ గ్రహానికి ఆకర్షితుడై విధిలేక ఈ భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది మనకి ఏ విధంగా ముఖ్యమైంది? ఈ పౌర్ణములు, అమావాస్యలు ఎందుకు... ...

ఇంకా చదవండి

ఆధ్యాత్మికతలో 108 అనే సంఖ్య ప్రాధాన్యత ఏమిటి?

సద్గురు కాల స్వభావాన్ని పరిశీలిస్తూ, భారతీయ ఋషులు సృష్టిలోని ఈ అద్భుత అంశాన్ని ఎలా అవగాహన చేసుకున్నారో వివరిస్తున్నారు. 108 సంఖ్య ప్రాధాన్యతని కూడా సద్గురు వివరిస్తున్నారు. రుద్రాక్షమాలలో 108 పూసలే ఎందుకుంటాయో,... ...

ఇంకా చదవండి

పౌర్ణమికి, అమావాస్యకు గల భేదం ఏమిటి…?

సాంప్రదాయికంగా భారతీయ ఆధ్యాత్మికత చంద్రుడి దశలకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పౌర్ణమికి, అమావాస్యకూ భేదమేమిటో, వాటి ప్రాధాన్యత ఏమిటో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. పౌర్ణమి రాత్రికీ, మరో రాత్రికీ ఎంతో భేదం ఉంది. కాస్త పిచ్చి... ...

ఇంకా చదవండి
hata-yoga04

మనిషిపై సూర్యచంద్రుల ప్రభావం ఉంటుందా?

యోగాలో, హఠ యోగా ఒక సన్నాహక (preparatory) ప్రక్రియ. ‘హ’ అంటే సూర్యుడు, ‘ఠ’ అంటే చంద్రుడు అని అర్ధం. మీలోని సూర్యచంద్రుల మధ్య, లేదా ఈడా, పింగాళ అనే నాడుల మధ్య సమతుల్యతను తీసుకువచ్చే యోగానే ‘హఠ యోగా’. ...

ఇంకా చదవండి
lunar-eclipse-blood-moon-01

చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఆహారం ఎందుకు తీసుకోకూడదు?

ఏప్రిల్ 4న చంద్ర గ్రహణం పట్టనుంది. ఇది ఆసియాలోని చాలా ప్రాంతాలలో, రెండు అమెరికా ఖండాలలో పాక్షికంగా ఉంటుంది. ఈ వ్యాసంలో చంద్ర గ్రహణ సమయంలో ఆహరం తీసుకుంటే అది మన వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని సద్గురు చెబుతున్నా ...

ఇంకా చదవండి