చంద్రబాబు

IE-AP-DAY2 - 12

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సద్గురు ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ – 2వ రోజు విశేషాలు

రెండో రోజు ఉదయం 8 గంటలకే ప్రారంభమైన 'ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్' కార్యక్రమం సాయంత్రం 6 వరకూ కొనసాగింది. శుక్రవారం మంత్రులు, అధికారులు మొత్తం ౩౦౦ మంది పాల్గొన్నారు. కల్లెక్టర్లు, మేయర్లూ కూడా భాగస్వాములు అయ్యారు ...

ఇంకా చదవండి
IMG-20150130-WA0017

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సద్గురు ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోసం సద్గురు నిర్వహిస్తున్న 3 రోజుల ‘ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్  ప్రోగ్రామ్’లో మొదటి రోజు విశేషాలు:   ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్  ప్రోగ్రామ్ మొదటి రోజు – జనవరి 29, 2015 మొదట,... ...

ఇంకా చదవండి