గోపోత్సవం

krishna-refuses-indrotsav

గోపోత్సవం – జీవితమే ఓ ఉత్సవం….!!

ఆ ఊరిలో ప్రతీ సంవత్సరం జరిగే ఇంద్రోత్సవం పండుగను ఒక్కసారిగా ఆపేసి, గోపోత్సవాన్ని కృష్ణుడు ఎలా మొదలు పెట్టాడో సద్గురు మనకు చెప్తారు. ఊరివాళ్ళు భయంతో పండుగను జరుపుతున్న వైనాన్ని మార్చి, ఒక పిల్లవాడు... ...

ఇంకా చదవండి