గురు అనుగ్రహం

gurupournima

గురు అనుగ్రహం మనమీద ఎప్పుడుంటుంది??

మీరు హోటలు లాబీలో కూర్చోని ఉన్నప్పుడు, వెనకాల వచ్చే సంగీతం వినిపిస్తూ ఉండడం మీరు గమనించారా? కాసేపటి తర్వాత అది ఉన్నట్లు కూడా మీరు గమనించరు. మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడదలచుకున్నప్పుడే అది మీకు... ...

ఇంకా చదవండి

గురు అనుగ్రహం…!

 గురు అనుగ్రహం ఎలాంటిదో, ఆ అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావడం ఎంత ముఖ్యమో సద్గురు మాటల్లో మనం ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం. గురు పాదుక స్తోత్రం ఎంతో శక్తివంతమైన మంత్రోచ్చారణ, ఇది గురుపాదుకల్ని అనంతమైన సంసారాన్ని దాటించే... ...

ఇంకా చదవండి