క్యాన్సర్ నివారణ

october-Breast-Cancer-Awareness-month-640x360

క్యాన్సర్ నివారణలో యోగా పాత్ర ఏమిటి?

యోగా ప్రకారం క్యాన్సర్‌ను ఎలా చూస్తారు, ఈ వ్యాధిని నివారించేందుకు యోగా పరంగా ఏమి చేయవచ్చు అనే విషయాల గురించి సద్గురు ఈ వ్యాసంలో తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, భారతీయ సాంప్రదాయక వైద్యం సూచించే కొన్ని సహజ మార్గాల ద్వారా క్యాన్ ...

ఇంకా చదవండి