కోటి దీపోత్సవం

Koti Deepothsavam5

భక్తి TV ‘కోటి దీపోత్సవం’ వేడుకల్లో సద్గురు ప్రవచనం…

కార్తీక మాసం సందర్భంగా ‘భక్తి’ TV, 'ఎన్' TV వారు కలిసి నిర్వహించిన 'కోటి దీపోత్సవం' కార్యక్రమంలో సద్గురు నవంబర్ 4, 2014 సాయంత్రం పాల్గొన్నారు. ఈ ఉత్సవంలో సద్గురు ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని తెలుగు అనువాదంతో విని ఆనందించండి. ...

ఇంకా చదవండి
sadguruhyd

హైదరాబాద్ కోటి దీపోత్సవం వేడుకల్లో సద్గురు!

నవంబర్ 4-2014 న, సద్గురు హైదరాబాద్‌లో ‘భక్తి’ టీ.వి, 'ఎన్ ' టీ.వి వారు కలిసి నిర్వహిస్తున్న 'కోటి దీపోత్సవం' కార్యక్రమంలో సద్గురు పాల్గొనబోతున్నారు.మీ అందర్నీ నవంబర్ నాలుగున కలుసుకునేందుకు ఎదురు చూస్తుంటాము! ఈ కార్యక్ర ...

ఇంకా చదవండి