కురుక్షేత్ర యుద్ధం

8428516729_cd92044a60_o

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అధర్మవర్తన

మహాభారతంలో కృష్ణునికి సంబంధించిన ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి. కురుక్షేత్రంలో జరిగిన అధర్మాలను గమనించినప్పుడు కృష్ణుడే వాటిని సమర్ధించటం మనల్ని కొంచెం అయోమయ స్థితిలో పడవేస్తుంది. మహాభారతగాధలో ఈ సంఘటనలకు గల కారణాలను గుర్తిస్తే.. ...

ఇంకా చదవండి