కుండలిని

kundalini-pamu-rahasyam

పాము – కుండలిని రహస్యం

మన సంప్రదాయంలో పాముని ఒక దేవతగా గుర్తిస్తారు. ఎటువంటి గుళ్ళలో అయినా సరే, పాముల విగ్రహాలు ఉంటాయి. ఇంతకి ఈ పాముకి, ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియకి ఉన్న సంబంధమేమిటి, ఎందుకు ఈ చిహ్నాన్ని వాడతారు... ...

ఇంకా చదవండి
sookshma-shareera-prayanam

సూక్ష్మ శరీరంతో ప్రయాణించడం సాధ్యమా?

ప్రశ్న: సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి? సూక్ష్మ శరీరంతో ప్రయాణం వంటివి సాధ్యమేనా? ఈ రోజుల్లో సూక్ష్మ శరీర యాత్రల గురించి చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ పడుకుని ఇక్కడికీ,... ...

ఇంకా చదవండి
guru

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సమస్యలు ఎందుకు..?

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేవారు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఆ మార్గం మూలంగా వచ్చినవి కావని, అవి వారి ‘మనసు’ అనే గందరగోళం మూలంగా పుట్టినవని సద్గురు మనకు వివరిస్తున్నారు. మీరు యోగాసనాలు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు,... ...

ఇంకా చదవండి
Silhouette of man with chakras and esoteric symbols

కుండలిని అంటే ఏమిటి ?

కుండలినికి సంబంధించిన కధలు ఎన్నో విని ఉంటారు మీరు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే మీ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలనే ఉదాహరణగా తీసుకోవడం సమంజసనం. ఉదాహరణకి మీ ఇంటి గోడకి ఒక ప్లగ్ -పాయింట్... ...

ఇంకా చదవండి