కాశీ

gupta-uttara-kashi

కాశీ, గుప్తకాశీ ఇంకా ఉత్తర కాశీ విశిష్టతను తెలుసుకోండి..!!

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు మనకు అతి పవిత్ర స్థలాలైన గుప్త కాశీ ఇంకా ఉత్తర కాశీ విశిష్టత గురించి చెబుతున్నారు. అలాగే మన సంప్రదాయంలో కాశీ గురించి ఎందుకు ఎక్కువగా ప్రస్తావన వస్తుందో... ...

ఇంకా చదవండి
kashi

శివుడికి, అయన పరివారానికి ఎంతో ఇష్టమైన కాశీక్షేత్రం..!!

నన్ను చాలా కాలంగా ఎరిగున్నవారు “సద్గురు ఎందుకు వారణాసి యాత్ర చేస్తున్నారు? వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఆయన స్వభావం మెతక పడుతోందా?’’ అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. సరే, మరి ఇప్పుడు ఈ... ...

ఇంకా చదవండి