ఎరుక

antha-na-karma

“అంతా నా కర్మ” అంటే ఏమిటర్ధం??

ఈ విశ్వం ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది ఒక పద్దతి ప్రకారం జరుగుతోందా లేక అడ్డదిడ్డంగా ఏర్పడిందా? ఇందులో మనమందరం పాత్రదారులమా లేక మనం కూడా ఆటని ఆడగలమా అన్న ప్రశ్నకు సద్గురు... ...

ఇంకా చదవండి
andhakarame-bhagavanthudu

అంధకారమే భగవంతుడు. వెలుతురు కాదు.

దేవుడంటే వెలుగు, దివ్యమైన వెలుగు, దివ్య జ్యోతి అని సృష్టికర్త గురించి వివిధ రకాలుగా చెబుతుంటారు. కాని యోగి, మర్మజ్ఞుడు అయిన సద్గురు మాత్రం అంధకారమే భగవంతుడు అని చెబుతున్నారు. ఎందుకో ఈ... ...

ఇంకా చదవండి
why-humans-suffer

మనుషులు మాత్రమే బాధకు గురౌతున్నారు..ఎందుకు?

సాధారణంగా మనుషులు మాత్రమే ఎక్కువ బాధకు గురౌతుంటారు. మిగతా జంతువులను చూస్తే అవి మనుషుల కన్నా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి. మనిషి మాత్రమే ఎందుకిలా బాధపడుతున్నాడు అనే ప్రశ్నకి సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు.. జీవం... ...

ఇంకా చదవండి
kopanni-jayinchadam-ela

కోపాన్ని జయించడం ఎలా?

మనం మన ప్రతికూల భావాలని, కోపాన్ని జయించడం ఎలా? అన్న ఈ ప్రశ్నకి సద్గురు సమాధానం ఈ వ్యాసంలో చదవండి. ఎవరైనా ఎంతో విలువైనదాన్ని జయించాలని అనుకుంటారు. మీకు అవసరం లేనిదానిని ఎందుకు జయించాలని అనుకుంటారు?... ...

ఇంకా చదవండి
lightbulb-336193_1280

చైతన్యం – ఎరుక

చైతన్యం ఇంకా ఎరుక అంటే ఏమిటి అర్థం ? చైతన్యం, ఎరుక – ఈ రెండూ రెండు పదాలు, అంతే. రెండిటికి ఏ అర్థమూలేదు. నేను, మిమ్మల్ని జీవితాన్ని అనుభూతి చెందండి అని... ...

ఇంకా చదవండి