ఉష్ణం

Neem Leaves -medicinal Plant

వేప – ఓ అసమానమైన వృక్షం

వేప ఓ అసమానమైన వృక్షం. ఇది అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ పెరగదు, స్వతహాగా భరతఖండంలోనే విరివిగా పెరుగుతుంది, బహుశా ప్రపంచంలోని మిగితా ప్రాంతాల్లో దీని ఎదుగుదలకు కావలసిన సరైన వాతావరణం లేకపోవడం వలన అక్కడ... ...

ఇంకా చదవండి