ఉప యోగా

khushi-2

ఖుషీ – చండీగడ్ నుండి పదకొండేళ్ల యోగా టీచర్

పదకొండేళ్ల ఖుషీని కలుసుకోండి. ఇప్పుడు ఖుషీ తన ఉప-యోగా తరగతులతో చండీగడ్‌ను ఊపివేస్తోంది. చండీగడ్ అమ్మాయి పదకొండేళ్ల ఖుషీ తీరిక లేకుండా ఉంది. ఆమె తోటి స్కూలు పిల్లలు సెలవులు గడపడంలోనో, వీడియో... ...

ఇంకా చదవండి
upayoga

‘ఉప యోగా’ ఎందుకు చేయాలి?

మనము అర్ధం చేసుకోవలసిన ఒక విషయం ఏమిటంటే యోగా ఒక రకమైన వ్యాయామం కాదు. కానీ యోగాలో ఉప యోగా వంటి శక్తివంతమైన వ్యాయామ పధ్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాయామం కావాలనుకునే చాలా మందికి ఉప యోగా ఒక మంచి ప్రారంభం కావచ్చు. ఎందుకంటే అది దా ...

ఇంకా చదవండి