ఉత్సాహం

samasyalu-levu-paristhitule

సమస్యల్ని వదిలేయకండి…!!

ఎక్కువ మంది జీవితంలో సమస్యలను అర్ధం చేసుకోకుండా వాటి నుండి దూరంగా ఉండడమే ఉత్తమం అనుకుంటారు. అసలు నిజంగా సమస్య అనేదేది లేదు, ఉన్నవి పరిస్థితులే అని సద్గురు అంటున్నారు. మీరు ఆ... ...

ఇంకా చదవండి
s2

చలిలో కూడా ఉరికే ఉత్సాహం!

ఈ వారం లేఖలో, సద్గురు తన మూడురోజుల "లాప్ అఫ్ ద మాస్టర్" సత్సంగం ఇంకా అమెరికాలోని ఈశా ఇన్ష్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సైన్సెస్ పర్యటన గురించి వివరించారు. ...

ఇంకా చదవండి