ఇంజింజీర లేహ్యం

20160912_slh_0012-rasayana-injinjeera-leghiam-e-1090x614

రసాయన, ఇంజింజీర లేహ్యం

రాబోయే దసరా, దీపావళి పండుగలకు ఈ సాంప్రదాయిక వంటకాలను చేయడం నేర్చుకోండి. నవరాత్రి సమయంలో దేవికి సమర్పించే చక్కని నైవేద్యం రసాయనం. దీపావళి సమయంలో సుష్ఠుగా భుజించిన తర్వాత ఆ భోజనం చక్కగా... ...

ఇంకా చదవండి