ఆసనాలు

konasana-hata-yoga-640x360

ఆసనాలను క్రమపద్ధతిలోనే ఎందుకు చేయాలి?

ఆసనాలను ఒక నిర్దిష్ట క్రమపద్దతిలోనే చేయాలని సద్గురు అంటున్నారు. ఇలా ఎందుకు అంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వ్యాసం తప్పక చదవాల్సిందే! ...

ఇంకా చదవండి