ఆలోచన

jeevitam-teevrata

జీవితానుభవాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం ఎలా?

జీవితంలో ఇంతకంటే ఎంతో ఉంది. ఈ వారం సద్గురు సోషల్ మీడియా గురించి ఆయన ఏమి గమనించారు….అది మన చైతన్యం స్థాయిని ఎలా ప్రతిబింబిస్తుంది..? దీనిని మనం  మరో స్థాయి అనుభవానికి ఎలా... ...

ఇంకా చదవండి
mounamga-marandi

మౌనంగా మారడం ఎలా…??

“ఆధ్యాత్మికత” అనేది ఒక మానసిక ప్రక్రియ కాదు. మీ జ్ఞాపకశక్తితో మీరు దీన్ని చేయలేరు. ఇది ఒక జీవన ప్రక్రియ. ఉనికికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే – మీరు ఇక్కడ... ...

ఇంకా చదవండి
the-demon-at-the-door

తలుపు చాటున రాక్షసుడు

ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక పాత ఇల్లు ఉండేది. అందరూ అందులో రాక్షసుడు ఉన్నాడని అంటూ ఉండేవారు. ఎవ్వరూ, ఆ ఇంటికి వెళ్ళే సాహసం చేసేవారు కాదు. ఎంతో ధైర్యం కలిగిన ఒకతను... ...

ఇంకా చదవండి
the-myth-of-head-versus-heart-1

బుద్ధి చెప్తోంది కాని మనస్సు వినట్లేదు – నిజమా??

సాధారణంగా, ప్రజలు వారి మనస్సు ఒక వైపుకులాగుతుంటే వారి బుద్ధి మరో వైపుకు లాగుతోంది అంటుంటారు. మౌలికంగా, యోగాలో ఏమి చెప్తామంటే – మీరు ఒక్క వ్యక్తే, ఒకే జీవి. మనసు, ఆలోచనలు... ...

ఇంకా చదవండి
imm

మీ లక్ష్యం ఎలా ఉండాలి..?

ప్రశ్న: మన కెరీర్, మానవ సంబంధాలు లేదా కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినవి గానీ, మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటామో, వాటిని అలానే భౌతికంగా వ్యక్తపరచుకోవడం ఎలా? సద్గురు: మన మనస్సును మనకు కావాల్సిన వాటిపై... ...

ఇంకా చదవండి

ఆలోచనను నిజంగా శక్తిమంతం చేయవచ్చా..?

ఒక ఆలోచన ఎలా జన్మిస్తుంది? ఒక  వ్యక్తికి  ప్రపంచంలో సహజంగా వ్యక్తమయ్యే ఆలోచనను ఎలా సృజించుకోగలడు అన్న విషయాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న : ఒక వ్యక్తి తన శక్తితో, తన ఆలోచన... ...

ఇంకా చదవండి

జీవితం పట్ల సంవేదన కలిగి ఉండడం ఎలా?

జీవితం పట్ల మీకు సంవేదన ఉందా లేదా మీ అహం పట్ల స్పృహ కలిగి ఉన్నారా? జీవితంపట్ల మనం సంవేదనాత్మకం కావడానికి సద్గురు మనకు ఒక సరళమైన ప్రక్రియను తెల్పుతున్నారు. ప్రశ్న :... ...

ఇంకా చదవండి
m2

భావోద్వేగాల గురించి ఈ 7 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి..

ఈ శరీరాన్ని, భావోద్వేగాలనూ, మనసునీ మీ జీవితానికి అవరోధాలుగా చేసుకుంటున్నారా లేదా మీ అభ్యున్నతికి వాటినే నిచ్చెన మెట్లుగా మలుచుకుంటున్నారా అనేదే ప్రశ్న. భావోద్వేగాల గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో ఈ ఏడు సూత్రాలా... ...

ఇంకా చదవండి
m1

ఆలోచనకు సంబంధించిన 6 సూత్రాలు!

రండి ! ఆలోచనలకు గల ప్రాధాన్యత ఏంటో ఈ ఆరు సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకుందాం..! మీరు సృష్టించే ప్రతి ఆలోచనా, శరీర వ్యవస్థలో ఓ విద్యుత్ ప్రచోదనాన్ని సృష్టిస్తుంది. అది శృతి మించినప్పుడు, శరీర... ...

ఇంకా చదవండి
m

7 సూత్రాల ద్వారా మీ మనసును అధిగమించండి

మనసు అనేది మన నిత్య జీవితంలో అత్యంత ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన జీవితానుభూతి ఎక్కువ శాతం మన మనసు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి అటువంటి మనసుని... ...

ఇంకా చదవండి