ఆలోచన

M

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి 5 సూత్రాలు.!!

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు.!! మీ శరీరమైనా, మీ మనస్సైనా లేదా మీ జీవ శక్తులైనా – మీరు వాటిని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే, అవి అంతగా మెరుగవుతాయి.  ... ...

ఇంకా చదవండి
alochana-abhiprayau

మీ ఆలోచనా, అభిప్రాయాలకు మించినది జీవితం…

మనలో జరిగేదంతా మన కలే అని , మన సొంత ఆలోచన, భావాలలో మునిగిపోయి జీవితాన్ని జీవించడం లేదని సద్గురు అంటున్నారు. మనకి కావలసిన విధంగా జీవించడానికి ఒక సాంకేతికత ఉందని, దానికి కావాల్సిన... ...

ఇంకా చదవండి
positive-thinking-no-user

పాజిటివ్ థింకింగ్ వల్ల ప్రయోజనం ఉందా?

సకారాత్మక ఆలోచనకు(Positive thinking) నిజంగా ప్రయోజనం ఉందా? ‘సకారాత్మకంగా ఆలోచించే’ ప్రయత్నాలు చివరికి ఎలా కూలిపోకతప్పదో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సద్గురు, పాజిటివ్ థింకింగ్ గురించీ, అవి మీ జీవితాన్ని ఎలా పరివర్తన. ...

ఇంకా చదవండి
jeevitam-teevrata

జీవితానుభవాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం ఎలా?

జీవితంలో ఇంతకంటే ఎంతో ఉంది. ఈ వారం సద్గురు సోషల్ మీడియా గురించి ఆయన ఏమి గమనించారు….అది మన చైతన్యం స్థాయిని ఎలా ప్రతిబింబిస్తుంది..? దీనిని మనం  మరో స్థాయి అనుభవానికి ఎలా... ...

ఇంకా చదవండి
mounamga-marandi

మౌనంగా మారడం ఎలా…??

“ఆధ్యాత్మికత” అనేది ఒక మానసిక ప్రక్రియ కాదు. మీ జ్ఞాపకశక్తితో మీరు దీన్ని చేయలేరు. ఇది ఒక జీవన ప్రక్రియ. ఉనికికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే – మీరు ఇక్కడ... ...

ఇంకా చదవండి
the-demon-at-the-door

తలుపు చాటున రాక్షసుడు

ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక పాత ఇల్లు ఉండేది. అందరూ అందులో రాక్షసుడు ఉన్నాడని అంటూ ఉండేవారు. ఎవ్వరూ, ఆ ఇంటికి వెళ్ళే సాహసం చేసేవారు కాదు. ఎంతో ధైర్యం కలిగిన ఒకతను... ...

ఇంకా చదవండి
the-myth-of-head-versus-heart-1

బుద్ధి చెప్తోంది కాని మనస్సు వినట్లేదు – నిజమా??

సాధారణంగా, ప్రజలు వారి మనస్సు ఒక వైపుకులాగుతుంటే వారి బుద్ధి మరో వైపుకు లాగుతోంది అంటుంటారు. మౌలికంగా, యోగాలో ఏమి చెప్తామంటే – మీరు ఒక్క వ్యక్తే, ఒకే జీవి. మనసు, ఆలోచనలు... ...

ఇంకా చదవండి
imm

మీ లక్ష్యం ఎలా ఉండాలి..?

ప్రశ్న: మన కెరీర్, మానవ సంబంధాలు లేదా కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినవి గానీ, మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటామో, వాటిని అలానే భౌతికంగా వ్యక్తపరచుకోవడం ఎలా? సద్గురు: మన మనస్సును మనకు కావాల్సిన వాటిపై... ...

ఇంకా చదవండి

ఆలోచనను నిజంగా శక్తిమంతం చేయవచ్చా..?

ఒక ఆలోచన ఎలా జన్మిస్తుంది? ఒక  వ్యక్తికి  ప్రపంచంలో సహజంగా వ్యక్తమయ్యే ఆలోచనను ఎలా సృజించుకోగలడు అన్న విషయాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న : ఒక వ్యక్తి తన శక్తితో, తన ఆలోచన... ...

ఇంకా చదవండి

జీవితం పట్ల సంవేదన కలిగి ఉండడం ఎలా?

జీవితం పట్ల మీకు సంవేదన ఉందా లేదా మీ అహం పట్ల స్పృహ కలిగి ఉన్నారా? జీవితంపట్ల మనం సంవేదనాత్మకం కావడానికి సద్గురు మనకు ఒక సరళమైన ప్రక్రియను తెల్పుతున్నారు. ప్రశ్న :... ...

ఇంకా చదవండి