ఆలయాలు

cd1

చిదంబరం – శూన్యానికి క్షేత్రం

ఈ గ్రహ వ్యవస్థలో వచ్చే చిన్న మార్పుల్ని గుర్తించడం ద్వారా, మన పూర్వీకులు కేవలం వాళ్ళ సంక్షేమానికే కాకుండా, ఒక ఉన్నత ప్రమాణాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ భూఅయస్కాంత విషువత్ రేఖ(magnetic equator)... ...

ఇంకా చదవండి
Pashupatinath-Temple

ఖాట్మండులోని పశుపతినాధుడు..!!

ఖాట్మండులోని  పశుపతినాథ ఆలయం పశుపతి నాథుడికి నిలయం. కొన్ని సంస్కృతుల్లో ఇది అన్నిటిల్లోకి గొప్ప ఆలయం. ఈ లింగం వేదాలకన్నా పురాతనమైనది. వేదాలు సుమారు 5000 నుండి 8000 సంవత్సరాల పురాతనమైనవి. ఇది... ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga-8

ధ్యానలింగాలయం – ఇది యోగాలయం !!!

ధ్యానలింగాలయం పూజలు లేని దేవాలయం. ఇక్కడ ప్రార్థనలు గాని, మంత్రాలు గాని, తంత్రాలు గాని, క్రతువులు గాని ఏమి జరగవు. ఎప్పుడూ ఇది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. పేరుకు తగ్గట్లుగానే ఇది ధ్యానలింగం. అసలు... ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga

ఆలయాలు ఎందుకు?

ఈ రోజుల్లో గుళ్ళకు వెళ్ళేవారిలో చాలామంది వాటిలోని శక్తికి ఆకర్షింపబడి గుళ్ళకు వెళ్ళడం లేదు. భయంతోనో, ఆశతోనో వెళుతున్నారు. కాని, అసలు 'గుడి’ స్థాపన వెనుకున్న విజ్ఞానమే వేరు! ఆ విజ్ఞానం ఏమిటనేది సద్గురు మాటల్లో తెలుసుకుందా ...

ఇంకా చదవండి