ఆధ్యాత్మికత

M1

మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు..!!

రండి. సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పెంపొందించుకొండి…!! ఆధ్యాత్మిక సాధకునిగా మీరు ఓ నావికుని లాంటి వారు. ఎప్పుడూ మీలోని కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే నావికులు.... ...

ఇంకా చదవండి
mounamga-marandi

మౌనంగా మారడం ఎలా…??

“ఆధ్యాత్మికత” అనేది ఒక మానసిక ప్రక్రియ కాదు. మీ జ్ఞాపకశక్తితో మీరు దీన్ని చేయలేరు. ఇది ఒక జీవన ప్రక్రియ. ఉనికికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే – మీరు ఇక్కడ... ...

ఇంకా చదవండి
Asatoma_Sadgamaya

అసతోమా సద్గమయ – జీవితంలో పనిచేసే విధానం

ఈ వారం లేఖలో సద్గురు “అసతోమా సద్గమయ” అన్న దానిని గురించి వ్రాస్తున్నారు. ఇది మనం అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు నడవడానికి ఒక మేలుకొలుపు. మనం స్వయంగా తయారు చేసుకున్న విషాదాలు,... ...

ఇంకా చదవండి
the-tree-that-bears-fruit-will-be-stoned

పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్లు విసురుతారు…!!

ప్రశ్న: ఏ చెట్లైతే ఫలాలని ఇస్తాయో వాటి మీదే రాళ్లు పడుతూ ఉంటాయి. మనకి తెలుగులో “పళ్ళు ఉన్న చెట్టు మీదే రాళ్లు” అని ఒక నానుడి ఉంది కదా… దీని గురించి... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు. మీతో మీరు వంద శాతం నిజాయితీగా ఉండడం అన్నది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అత్యంత ప్రాధమికమైన విషయం.   ఆధ్యాత్మికత విధానంలోని మొదటి సూత్రం మీరు... ...

ఇంకా చదవండి
addu-godalu

అడ్డు గోడలని కూల దోసేయండి..!!

నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు, ఎంతోమంది మనుషులు బాధతో, దుఃఖంతో, విచారంతో ఉన్న మొహాలతో తిరుగుతూ ఉండడం నేను చూస్తాను. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రతీ సమస్య ఒక... ...

ఇంకా చదవండి
M

ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు. కావలసిన విధంగా నిర్దేశించుకో గలిగితేనే శక్తి ఉపయోగకరం. అప్పుడే మానవుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక అవకాశంగా మారేది.   ఏదో రకంగా ప్రతి మానవుడూ... ...

ఇంకా చదవండి
goal

మీ జీవితానికి గమ్యం నిర్దేశించుకోండి

మీ జీవితానికి గమ్యం ఏమిటో మీరు నిర్దేశించుకుంటే, మీరు ఇక దేనినీ కోల్పోలేరు. అందరిలోనూ కొన్ని ప్రవృత్తులు (ధోరణులు) ఉంటాయి. గత కర్మల వలన వచ్చే ఈ ధోరణులు మీపై ప్రభావం చూపిస్తాయి.... ...

ఇంకా చదవండి
mystical-library_tablet

మీకు తెలియనిదేదో మీకు తెలుసా?

ఎదగాలనే కాంక్ష మీలో బలంగా ఉంటే, అదే మీ లక్ష్యం అయితే, ముందుగా మీరు చేయవలసిన పని… అనుభవపూర్వకంగా మీకు ఏమి తెలుసో, ఏది తెలియదో అనే విషయంలో స్పష్టత తెచ్చుకోవడం. ఇది... ...

ఇంకా చదవండి
guru

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సమస్యలు ఎందుకు..?

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేవారు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఆ మార్గం మూలంగా వచ్చినవి కావని, అవి వారి ‘మనసు’ అనే గందరగోళం మూలంగా పుట్టినవని సద్గురు మనకు వివరిస్తున్నారు. మీరు యోగాసనాలు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు,... ...

ఇంకా చదవండి