ఆధ్యాత్మికత

M1

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు: మీ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకోసం, జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో మీరు ఉల్లాసంగా తయారు కావాలి.   అత్యంత సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తేనే జీవితం ఉంది. సృష్ఠిలో... ...

ఇంకా చదవండి
marintha-kavali

మరింత కావాలనుకునే ఆకాంక్షలో తప్పు లేదు..

మరింత అనుభావించాలనే వాంఛ మానవునిలో సహజం అని, కాకపొతే దానిని ఎరుకలో లేకుండా ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అది డబ్బు,అధికారం ఇలా వివిధ రూపాలలో అభివ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది అని సద్గురు చెబుతున్నారు.. కోట్లమంది ప్రజలు... ...

ఇంకా చదవండి
corporate-spirituality

కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో ఉంటూ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండడం సాధ్యమేనా??

కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో పని చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండగలమా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తున్నారు. ఆధ్యత్మికతని నీతి బోధగా అర్ధం చేసుకోవడం వలెనే ఇలాంటి ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయని చెబుతున్నారు. ప్రశ్న: నేను కార్పొరేట్ ఆఫీస్... ...

ఇంకా చదవండి
balance

ఆధ్యాత్మిక జీవితానికీ, లౌకిక జీవితనికీ మధ్య సమతుల్యతను ఎలా తీసుకురావాలి?

ప్రశ్న: ఆధ్యాత్మిక జీవితానికీ, లౌకిక జీవితనికీ మధ్య సమతుల్యతను ఎలా తీసుకురావాలి ? సద్గురు: మీరు దేనినీ సమతుల్యతలోనికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు..! మీరు చెయ్యాల్సినదంతా.. మీ సమయాన్ని సానుకూలం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీ... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు..!!

రండి. సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పెంపొందించుకొండి…!! ఆధ్యాత్మిక సాధకునిగా మీరు ఓ నావికుని లాంటి వారు. ఎప్పుడూ మీలోని కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే నావికులు.... ...

ఇంకా చదవండి
mounamga-marandi

మౌనంగా మారడం ఎలా…??

“ఆధ్యాత్మికత” అనేది ఒక మానసిక ప్రక్రియ కాదు. మీ జ్ఞాపకశక్తితో మీరు దీన్ని చేయలేరు. ఇది ఒక జీవన ప్రక్రియ. ఉనికికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే – మీరు ఇక్కడ... ...

ఇంకా చదవండి
Asatoma_Sadgamaya

అసతోమా సద్గమయ – జీవితంలో పనిచేసే విధానం

ఈ వారం లేఖలో సద్గురు “అసతోమా సద్గమయ” అన్న దానిని గురించి వ్రాస్తున్నారు. ఇది మనం అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు నడవడానికి ఒక మేలుకొలుపు. మనం స్వయంగా తయారు చేసుకున్న విషాదాలు,... ...

ఇంకా చదవండి
the-tree-that-bears-fruit-will-be-stoned

పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్లు విసురుతారు…!!

ప్రశ్న: ఏ చెట్లైతే ఫలాలని ఇస్తాయో వాటి మీదే రాళ్లు పడుతూ ఉంటాయి. మనకి తెలుగులో “పళ్ళు ఉన్న చెట్టు మీదే రాళ్లు” అని ఒక నానుడి ఉంది కదా… దీని గురించి... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు. మీతో మీరు వంద శాతం నిజాయితీగా ఉండడం అన్నది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అత్యంత ప్రాధమికమైన విషయం.   ఆధ్యాత్మికత విధానంలోని మొదటి సూత్రం మీరు... ...

ఇంకా చదవండి
addu-godalu

అడ్డు గోడలని కూల దోసేయండి..!!

నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు, ఎంతోమంది మనుషులు బాధతో, దుఃఖంతో, విచారంతో ఉన్న మొహాలతో తిరుగుతూ ఉండడం నేను చూస్తాను. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రతీ సమస్య ఒక... ...

ఇంకా చదవండి