ఆకాంక్ష

akanksha-korika

ఆకాంక్షలూ, ఆశలూ, కోరికలూ..!!

సద్గురు ఏమంటారంటే, చాలామందికి కేవలం ఆశలూ, కోరికలూ మాత్రమే ఉంటాయని – వారి జీవితాల్లో వారికి ఆకాంక్షలే ఉండవని..!  మన ఆశలే మనల్ని నడిపిస్తే, మనం జీవితంలో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా  చూసేది మరణ సమయంలో... ...

ఇంకా చదవండి