అనుగ్రహం

గురు అనుగ్రహం…!

 గురు అనుగ్రహం ఎలాంటిదో, ఆ అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావడం ఎంత ముఖ్యమో సద్గురు మాటల్లో మనం ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం. గురు పాదుక స్తోత్రం ఎంతో శక్తివంతమైన మంత్రోచ్చారణ, ఇది గురుపాదుకల్ని అనంతమైన సంసారాన్ని దాటించే... ...

ఇంకా చదవండి
ఈశాంగా 7% - సద్గురుతో భాగస్వామ్యం

ఈశాంగా 7% – సద్గురుతో భాగస్వామ్యం!

సద్గురును మన జీవితంలో భాగస్వామిగా కలిగి ఉండటం అనేది అసలు నమ్మశక్యం కాని విషయం. కానీ, "ఈశాంగా-7%" ద్వారా సద్గురు మన జీవితంలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని స్వికరించి, తద్వారా వారి అనుగ్రహం పొందే ఒక సువర్ణ అవకాశాన్ని మనకు అందజేస్తు ...

ఇంకా చదవండి