అగ్ని

klesha-nashana-kriya

క్లేశ నాశన క్రియ – అగ్నితో శుద్ధి చేసుకోవడం

క్లేశనాశన క్రియ అంటే అగ్నితో  శుద్ధి చేయడం. సద్గురు మనకి మూలకాలైన అగ్ని, ఆకాశం, భూమి గురించి నిశితమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ, ఒకరి శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడానికి మనం అగ్నిని ఎలా వాడవచ్చో,... ...

ఇంకా చదవండి

పంచభూతాలు : అగ్ని తత్త్వం

ఏ సమాజంలోనైనా సరే “బాబోయ్ నిప్పు” అని బిగ్గరగా అరిస్తే, అది పెద్ద కలకలం రేకెత్తిస్తుంది. నిప్పు సాధారణంగా ప్రమాదభరితమని అందరూ భావిస్తారు… అది మీరు ఎప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా అదుపులో ఉంచలేకపోయినా... ...

ఇంకా చదవండి