అక్క మహాదేవి

akka-640x3601

అక్క మహాదేవి – ఒక అద్భుత భక్తురాలు!

భక్తులు పూర్తిగా భిన్నమయిన మనుష్యులు. వారు ఈ లోకానికి చెందినవారు కాదు. వారు ఈ లోకంలో ఒక పాదాన్ని మాత్రమే ఉంచి ఉంటారు. వారు జీవించే విధానం, వారి జీవన శక్తి పూర్తిగా పరలోకానికి చెందినవై ఉంటాయి. అలాంటి అద్భుత భక్తుల్లో ఒకరు ...

ఇంకా చదవండి