అంధకారం

To start

ఏదైనా మొదలుపెట్టే ముందు మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఒకటుంది..!!

భవిష్యత్తులో ఏదైనా చేసే ముందు స్థిరత్వం అత్యంత ఆవశ్యకం అని, తెలివి తేటలు ఉన్నా కూడా స్థిరత్వం లేకుంటే అది ఘోర విపత్తుకే దారితీస్తుందని సద్గురు చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి... ...

ఇంకా చదవండి
7549102380_953b6a356b_b

చీకటి దేనికి సంకేతం ..???

మార్మికత /మర్మజ్ఞం అనేదుందని అంటారు కానీ నిజానికి అటువంటిదేదీ లేదు . మానవులు అజ్ఞానంలోనే జీవిద్దామని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు కాబట్టే మార్మికత అనేదుంది. వారికి ఏవేవి తెలియవో వాటన్నిటికీ  కూడా ‘మర్మజ్ఞం ‘ అన ...

ఇంకా చదవండి