తాజా వ్యాసాలు

shiva_dancing_1050-1050x671

శివ పురాణం – కధల ద్వారా విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి…!!

శివపురాణం లోని విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రాధమిక సూత్రాలను, అందులో వివరించిన శక్తిమంతమైన సాధనాలతో మానవ పరిమితులను ఎలా అధిగమించాలో సద్గురు ఇలా వివరిస్తున్నారు ... ...

ఇంకా చదవండి
vibaa.files.wordpress.com

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – త్రయంబకుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
adiyogi

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – ఆదియోగి

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
ishaimage

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – కాలభైరవుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
Ardhanarishwara-e1455340454641

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – అర్ధనారీశ్వరుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
MSR-Natraj

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – నటరాజు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
sadhana

సాధన – వాస్తవంలోకి ఒక మేల్కొలుపు…..!!

ఆత్మాభివృద్ధి (self-development) గురించి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అయితే ఆత్మని అభివృద్ధి చేయడం ఎలా సాధ్యం ? ఇప్పుడు మీరీ శరీరాన్ని అభివృద్ధి పరచవచ్చు, అలాగే మనసుని కూడా. అహాన్ని కూడా బాగా... ...

ఇంకా చదవండి
Bholenath-blog-1050x700_tel

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – భోళా శంకరుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలో కొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ. ...

ఇంకా చదవండి