తాజా వ్యాసాలు

article 36

ఆనందంగా ఉండటం అవసరమా?

మనం సంపూర్ణంగా జీవించటానికి, పూర్తి సామర్ధ్యంతో పని చెయ్యటానికి ఆనందంగా ఉండటం ఎంత అవసరమో తెలుసుకోవాలంటే 'ఆనందం 24x7' సీరీస్‌లోని ఈ ముప్పై ఆరవ వ్యాసం తప్పక చదవండి. ...

ఇంకా చదవండి
20110401_CHI_0151

భారత దేశానికి ప్రత్యేకం గురు-శిష్య పరంపర!

భారత దేశంలో  వేలాది సంవత్సరాలుగా  ‘గురు–శిష్య పరంపర’ వర్దిల్లుతూ వచ్చింది. ఈ దేశ సంస్కృతిలో, ఎప్పుడైనా గురువు తన శిష్యులకు అతి నిగూఢమైన, శక్తివంతమైన జ్ఞానాన్ని అందించదలుచుకుంటే, అది వారివురి మద్య అంకితభ ...

ఇంకా చదవండి
anadam35

ఆనందం అంతరంగానికి సంబంధించినది…!!!

మనం ఎన్నో పనులు చెయ్యాలనుకుంటూ ఉంటాము, కాని వాటన్నిటికి సమయాన్ని ఎలా కల్పించుకోవాలో అర్ధంకాక సతమతమవుతూ ఉంటాము. మన సమయాన్ని మరింత సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకోవడం గురించి  సద్గురు ఏమంటున్నారో  ఈ వ్యాసంలో మీ కోసం... ...

ఇంకా చదవండి
sadhguru spot may

తూర్పు నుండి పడమరకు

ఈ రెండు వారాలూ, చెప్పనలవి కానన్ని చోట్లకు వెళ్ళాము. భోపాల్‌కు వెళ్ళే దారిలో, విజయవాడ దగ్గర ౩ గంటలు ఆగి, అక్కడ ఈశా లీడర్‌షిప్ అకాడమీ, లా స్కూల్‌లను కట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము... ...

ఇంకా చదవండి
Office-working together

ఆఫీస్‌లో ఆనందం పాత్ర ఏమిటి?

మనం ఆఫీస్‌లో ఆనందంగా ఉండటం ఎందుకు ముఖ్యం? ఆనందంగా ఉంటే మనం ఇతరులతో కలిసి చేసే పని ఎలా ఉంటుంది? ఆనందంగా లేకపోతే మనం చేసే పని ఎలా ఉంటుంది ? ఆనందంగా లేకపోకపోవడం వల్ల మన ఆఫీసులు ఎలా తయారవుతున్నాయి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ...

ఇంకా చదవండి
20101206_CHI_0046-e

మరాణంతర కర్మలు ఎవరి కోసం? మృతజీవికా, మృతదేహానికా?

సధ్గురూ! మరణించిన తరువాత ఎవరన్నా తమ దేహాన్ని మెడికల్ కళాశాలకి ఇవ్వదలిస్తే, ఆ తరువాత కాలభైరవకర్మ చేయటంలో ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా? - ఈ ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానం ఈ వారం సద్గురు లేఖలో మీ కోసం.. ...

ఇంకా చదవండి
suryakriya

సూర్య క్రియ – ఒక శక్తివంతమైన ప్రాచీన యోగా ప్రక్రియ!

మేము సూర్యుడికి సంబంధించిన ఒక సాధనను నేర్పడం మొదలుపెట్టాము. ఇది సూర్య నమస్కారం లాగానే ఉంటుంది కానీ, ‘సూర్య క్రియ’ అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో శ్వాసను గమనించడం,... ...

ఇంకా చదవండి