తాజా వ్యాసాలు

human-skeleton-163715_640

మీరు పొందిన ఏకైక కానుక మీ శరీరమే!

మీ తార్కిక మేధస్సుకు అందని కొంత నిర్దిష్ట స్థాయి ప్రజ్ఞ, సామర్ధ్యం మీలో ఉన్నాయి. అవి ఒక అరటిపండుని ఒక అత్యున్నత సాంకేతిక పరికరంగా రూపాంతరం చేయగలవు. యోగా అంతా దీని గురించే – ఆ పార్శ్వాన్ని అందుకోవటం, ఆ ప్రజ్ఞను, అరటిపండున ...

ఇంకా చదవండి
Chakras

మానవ జీవితం ఓ శక్తి ప్రవాహాం! – 2/2

శక్తినాడులకు భౌతికమైన అభివ్యక్తీకరణ లేదు. మీరు మీ శరీరాన్ని కోసి చూస్తే మీకు అవి కనిపించవు. కానీ మీలో ఎరుక పెరిగే కొద్దీ మీ శక్తి విచ్చలవిడిగా కాకుండా కొన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న... ...

ఇంకా చదవండి
ardhanari-abstract-ida-pingala-sushumna-nadis-640x360

మానవ జీవితం ఓ శక్తి ప్రవాహాం! – 1/2

మానవ వ్యవస్థలో 72,000 నాడులు లేదా నాడీ మార్గాలు ఉన్నాయి. శక్తి ఈ మార్గాల గుండా కదులుతుంది. ఈ 72,000 నాడులు మూడు ప్రధాన నాడుల నుండి ఉద్భవిస్తాయి : కుడి ప్రధాన నాడిని ‘పింగళ’ అని, ఎడమ ప్రధాన నాడిని ‘ఈడ’ అని, మధ్యగా వెళ్ళే ...

ఇంకా చదవండి
hata-yoga-spot-00-640x360

మహిళలు కూడా క్రియా యోగ మార్గాన్ని చేపట్టవచ్చా?

ఒక స్త్రీ కూడా క్రియ పధంలో పురోగమించవచ్చు కానీ 100% అలానే పురోగమించాలనుకుంటే, ఆమెకు భౌతికంగా కొంత ప్రతికూలత ఉంటుంది. ఆమెకు సహజసిద్ధంగా ఒక చిన్న వైకల్యం ఉంది కనుక ఆమె కొంచం ఎక్కువ కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ...

ఇంకా చదవండి
Kriya  -A classic action -Image

క్రియ అనేది ఓ అంతర్గత చర్య!

ప్రాధమికంగా, క్రియ అంటే ‘అంతర్గత చర్య’ అని అర్ధం. మీరు ఈ అంతర్గత చర్య చేసినప్పుడు మీ శరీరం, మనస్సు రెండూ అందులోకి రావు. ఎందుకంటే ఇవి రెండు, అంటే మీ శరీరం, మనస్సులు మీకు బాహ్యమైనవే. మీ శక్తితో ఓ అంతర్గత చర్య చేసే ప్రావీణ్ ...

ఇంకా చదవండి
Sadhguru-Mystic-Velliangiri-01-20020900_AN_0014-e

దక్షిణ కైలాసం

వెల్లంగిరి పర్వతాలను దక్షిణ కైలాశ్ అని అంటారు ఎందుకంటే ఆదియోగి అయిన శివుడు తానే ఇక్కడ ఈ పర్వత శిఖరాల మీద మూడు నెలలు పైగా గడిపారు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సహజంగా ఉండే ఆనంద మనస్సిత్థిలో లేరు; ...

ఇంకా చదవండి
koala-61189_1280

పిల్లల పెంపకంలో మెళకువలు – 5/5

పిల్లల పెంపకం ప్రతీ తల్లిదండ్రుల జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత తల్లిదండ్రుల జీవితం అంతా పిల్లల చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుందంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. ఒక సందర్భంలో పిల్లల పెంపకం గురించి సద్గురు ఐదు సూత్రాలన ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga-600x398

ఆది రూపం, అంతిమ రూపం రెండూ లింగాకారమే!

ఆద్యంత రూపం లింగమే. ఈ మధ్యలో జరిగేదే సృష్టి ; దానిని మించినది శివ. కనుక లింగాకారం ఈ భౌతికత అంటే వస్త్రంలో ఒక రంధ్రం లాంటిది. భౌతిక సృష్టికి ముఖద్వారం లింగమే, దొడ్డిదారి లింగమే ...

ఇంకా చదవండి