కష్టపడినంత మాత్రాన విజయం రాదు

నేటి సమాజం ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉందంటే కేవలం కష్టపడితేనే ఫలితం దక్కుతుంది అని సద్గురు చెబుతున్నారు. కాని మీకు తెలియాల్సింది సరైన సమయంలో సరైన పనులు చేయడమే అని, విజయం సాధించడానికి కావలసిన అసలు విషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నారు.

మరిన్ని తెలుగు వీడియోల కోసం చూడండి: సద్గురు తెలుగు ఛానల్
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert