జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే 5 సూత్రాలు

M1

జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే 5 సూత్రాలు:

  • ఏది సాధ్యమో. ఏది అసాధ్యమో నిర్ణయించడం మీ వ్యవహారం కాదు. అది ప్రకృతి నిర్ణయిస్తుంది. మీకు నిజంగా ఏది ముఖ్యమో దానికై కృషి చేయడమే మీ పని.

1

 

  • ఇష్టాయిష్టాలకు అతీతంగా ఎదగడానికి దోహదపడే శిక్షణా స్ధలమే కుటుంబం.

2

 

  • మీ జీవితంలోని అతి గొప్ప విషయం, మీరీక్షణం సజీవంగా, స్పందిస్తూ ఉండడమే. మిగిలినవన్నీ తరువాతి విషయాలే.

3

 

  • మీరెక్కడున్నా, మీకే పరిస్థితి ఎదురైనా, ప్రతి పరిస్థితి నుండీ ఉన్నతమైన దాన్ని ఎంచుకోండి. అప్పుడు జీవితమే ఒక పాఠమౌతుంది.

4

 

  • భద్రత అవసరంలేని వాడే నిజంగా భద్రంగా ఉంటాడు.

5

సద్గురు అందించే సూత్రాలను ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లోనే పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert