గురువు ప్రాముఖ్యత గురించిన సద్గురు సూత్రాలు


మన జీవితాలలో గురువు ప్రాముఖ్యత ఎటువంటిది? గురువు ఎవరికైనా ఎందుకు కావాలి? అసలు గురువు పాత్ర ఎటువంటిదో సద్గురు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

మీరు కూడా మీ ఫోన్ లేక మరే మాధ్యమంలోనైనా సద్గురు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఈ క్రింది లింక్ లో సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి:

Daily Mystic Quote
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert