తెలుగులో సద్గురు వాక్కులు….

SG-1

ఈ టీవి 2 లో ప్రసారమైన కార్యక్రమం లో ఆధ్యాత్మికత గురించి సద్గురు తెలుగులో సంభాషించడం విని ఆనందించండి..

 
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert