‘வாமா’ என்ற கைலாயத்தின் வடக்கு முகம்!

‘வாமா’ எனப்படும் கைலாயத்தின் வடக்குமுகம் குறித்த தவறான புரிதல்கள் உள்ளன. பில்லி-சூனியம் போன்ற எதிர்மறை செயலுக்குரியது வாமாச்சாரம் என பலர் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். இந்த பார்வையை முற்றிலும் மாற்றும் விதமாக அமைகிறது சத்குருவின் இந்த விளக்கம்! மேலும், கைலாயத்தின் வடக்கு முகம் சார்ந்த அம்சமாக விளங்கும் வீரபத்ரா பற்றிய குறிப்புகள், காட்சி வடிவமாக இந்த வீடியோவில் விளக்கப்படுகிறது.

ஆசிரியர்: சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert