உயிர்நோக்கம் வகுப்பின் நோக்கம் என்ன?!

துவக்கத்தில் 14 நாட்கள், பின் 7 நாள் வகுப்பு, இப்போது 3 நாட்களில் ‘உயிர்நோக்கம்’. ஈஷா யோகா அவசர காலத்திற்கேற்ப மாறிவருகிறதா?! இரட்டை எழுத்தாளர்கள் சுபா சத்குருவிடம் உயிர்நோக்கம் வகுப்பு குறித்து இதுபோன்ற சந்தேகங்களை அடுக்க, உயிர்நோக்கம் எதற்காக, அதன் நோக்கம் என்ன என்பதையெல்லாம் இந்த வீடியோவில் விளக்குகிறார் சத்குரு!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert