உண்மையான குரு எப்படியிருப்பார்?!

“தங்களை ‘குரு’ என்று சொல்லிக்கொண்டு வலம் வரும் பல போலி ஆசாமிகள் நிறைந்த இன்றைய சூழலில், ஒரு உண்மையான குருவை எப்படிக் கண்டறிவது” என்ற கேள்விக்கு, இந்த வீடியோவில் சத்குரு சொல்லும் பதில், இதுபோன்ற குழப்பத்திலிருக்கும் அனைவரையும் தெளிவுபடுத்துவதாய் உள்ளது.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert