தந்தைக்கு தலைப்பிள்ளை காரியம் செய்வது ஏன்?!

கடைசியில் காரியம் செய்ய ஒரு மகன் வேண்டும் என்று சொல்வதைக் கேட்டிருக்கிறோம். அதில் மூத்த மகன் செய்தாலென்ன?! கடைசி மகன் செய்தாலென்னெ? இரண்டு பேரும் மகன்கள்தானே?! என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஆனால், அவர்களுக்கு இடையேயும் வித்தியாசம் உண்டு என்று கூறுகிறார் சத்குரு. ஒரு மூத்த பையனின் கேள்விக்கு, வீடியோவில் சத்குருவின் பதில்!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert