தலைக்கனம் ஏன் வருகிறது?

பெரிய பெரிய சாதனை செய்தவர்களெல்லாம் பேசாமல் இருக்க, ஏதோ ஒரு சிறிய காரியத்தை செய்துவிட்டு தலைக்கனத்துடன் பேசித் திரியும் பலரை நம்மிடையே அன்றாடம் காண்கிறோம். நம் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும் இத்தகைய கர்வமானது, நம்மை பீடிக்காமல் இருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இதோ இந்த வீடியோவில் சத்குரு அளித்துள்ள பதில், தீர்வு சொல்கிறது!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert