Isha Fest

isha-mahashivratri-oru-mulumayana-paarvai

ஈஷா மஹாசிவராத்திரி… ஒரு முழுமையான பார்வை!

விரைவில் நம்மை ஆட்கெள்ளவிருக்கும் மஹாசிவராத்திரி நாளின் (பிப்ரவரி 13) சிறப்புகள் என்னென்ன என்பதைப் பற்றியும், கொண்டாட்டத்தின் விஞ்ஞானப்பூர்வ காரணங்கள் பற்றியும் ஒரு முழுமையான பார்வையாக இப்பதிவு அமைகிறது!