சிவனுக்கும் இசைக்கும் என்ன சம்மந்தம்?!

சிவனுக்கும் இசைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று ‘கடம்’ வித்வான் திரு. விக்கு விநாயகம் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்டபோது, இசைக்கும் படைத்தலுக்குமான தொடர்பின் பல பரிமாணங்களைப் பற்றி விரிவாக விவரிக்கிறார் சத்குரு. இசையை ரசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ இது!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert