சத்குரு அரசியலுக்கு வருவாரா?

“நான் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன்; அரசியல் ஒரு சாக்கடை” இப்படிக் கூறிவிட்டு ஒதுங்கிக்கொள்ளும் பலரை இன்று பார்க்கிறோம்! இந்த அரசியலைக் கொஞ்சம் சுத்தம் செய்ய, சத்குரு ஏன் அரசியலில் நுழையக் கூடாது? நம் பலரது மனதில் இருக்கும் இந்தக் கேள்விக்கு சத்குருவின் பதில் என்ன… வீடியோவில்!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert