சாகாமல் இருக்க முடியுமா?

‘மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு வாழலாம் என வள்ளலார் கூறுகிறார்; நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்’ என்று மரபின் மைந்தன் முத்தையா சத்குருவிடம் கேட்க, சாகாமல் இருப்பதென்பது சாத்தியம்தான் என வியப்பூட்டும் பதிலளிக்கிறார் சத்குரு. எப்படி சாகாமல் இருப்பது? இந்த வீடியோவில், அந்த விளையாட்டை உணர்ந்தவர் வார்த்தைகளிலேயே கேளுங்கள்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert